วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อบรม ESB บริการด้วยใจที่เป็นเลิศ Property Care Services Thailand : PCS 3

อบรม ESB บริการด้วยใจที่เป็นเลิศ Property Care Services Thailand : PCS
ESB หลักสูตรบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ 19/10/2559
Property Care Services (Thailand) : PCS
(ธุรกิจด้านบริการ เช่น รักษาความปลอดภัย ,แม่บ้าน ,
แคนนอนไฮยีน , Foodhouse ,ตรวจเช็คสินค้า , ดูแลสวน)
........................................................................................
ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ชำนาญการ ของ PCS ทำกิจกรรม ขับรถเมล์
เลี้ยว ขึ้น-ลงสะพาน ก่อนเข้าสู่การอบรมจริง หลายๆท่าน นอกจาก
ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสนุกสนาน ช่วง Workshopแต่ละกลุ่ม
มีความตั้งใจจริง เพื่อนำสาระความรู้กลับไป พัฒนางานบริการให้ลูกค้าประทับใจ
วิทยากร อ.วีย์รฎา ยิ้มแก้มปริ ปลื้มลูกศิษย์ PCS มากๆทีเดียว
...............................................................................................
สอบถามหลักสูตรอบรมด้านบริการและทุกหลักสูตรด้านพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์
โทร . 081-587-5686 , 098- 290-0043
www.ophconsultant.com
www.facebook.com/ophconsultant
E-mail : ophconsultant@gmail.com , info@ophconsultant.comอบรม ESB บริการด้วยใจที่เป็นเลิศ Property Care Services Thailand : PCS 2

ESB หลักสูตรบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ

 Property Care Services (Thailand) : PCS

(ธุรกิจด้านบริการ เช่น รักษาความปลอดภัย ,แม่บ้าน ,

แคนนอนไฮยีน , Foodhouse ,ตรวจเช็คสินค้า , ดูแลสวน)

........................................................................................

สอบถามหลักสูตรอบรมด้านบริการและทุกหลักสูตร

ด้านพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์

โทร . 081-587-5686 ,  098- 290-0043

www.ophconsultant.com

www.facebook.com/ophconsultant

E-mail : ophconsultant@gmail.com   , info@ophconsultant.com

ESB ทุกงานบริการนึกถึง PCS (คือดีงามมีความน่ารัก)

ESB หลักสูตรบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ 19/10/2559
 Property Care
Services (Thailand) : PCS
(ธุรกิจด้านบริการ เช่น รักษาความปลอดภัย ,แม่บ้าน
,
แคนนอนไฮยีน , Foodhouse ,ตรวจเช็คสินค้า
, ดูแลสวน)
........................................................................................
ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ชำนาญการ ของ PCS
ทำกิจกรรม ขับรถเมล์
เลี้ยว ขึ้น-ลงสะพาน
ก่อนเข้าสู่การอบรมจริง  หลายๆท่าน นอกจาก
ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสนุกสนาน    ช่วง Workshopแต่ละกลุ่ม
 มีความตั้งใจจริง เพื่อนำสาระความรู้กลับไป
พัฒนางานบริการให้ลูกค้าประทับใจ  วิทยากร
อ.วีย์รฎา ยิ้มแก้มปริ ปลื้มลูกศิษย์
PCS
มากๆทีเดียว
...............................................................................................
สอบถามหลักสูตรอบรมด้านบริการและทุกหลักสูตรด้านพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ออเรียนทอล ฟีนิกซ์
คอนซัลแตนท์
โทร . 081-587-5686098- 290-0043
www.ophconsultant.com
www.facebook.com/ophconsultant


E-mail : ophconsultant@gmail.com   , info@ophconsultant.com

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

PPAP สาวสดใส! Summit Pavilion

อบรมพฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ(ESB) @Summit Pavilion
Hotel 2016 (
หลักสูตรระดับต้น)

................................................

ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้จัดการ
หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับของโรงแรมวิทยากรเน้น
Workshop ,Case Study,Role Playing ,จำลองสถานการณ์

เพื่อให้กลับไปใช้แก้ปัญหา
ทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมอบเคล็ดลับการบริการด้วยใจแก่งานบริการโรงแรม
ทุกกิจกรรม พนักงานสนุกสนาน เรียนรู้นำไปใช้ปรับปรุงในงานได้จริง
 

หลังจบการอบรม
ต้องบอกว่า "ผู้เข้าอบรม มีความสุขและรอยยิ้ม "


กลับบ้านกันถ้วนหน้า
กับกิจกรรม
P P A P 

..........................................................

อบรมสัมนา
ที่ปรึกษาองค์กร
 

นึกถึง
"ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"


ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.

http://www.ophconsultant.com

http://www.facebook.com/ophconsultant

Line : ophconsultant

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท
โทร
081-5875686 , 098-2900043

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

PPAP สาวซ่า Summit Pavilion

อบรมพฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ(ESB) @Summit Pavilion
Hotel 2016 (
หลักสูตรระดับต้น)

................................................

ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้จัดการ
หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับของโรงแรมวิทยากรเน้น
Workshop ,Case Study,Role Playing ,จำลองสถานการณ์

เพื่อให้กลับไปใช้แก้ปัญหา
ทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมอบเคล็ดลับการบริการด้วยใจแก่งานบริการโรงแรม
ทุกกิจกรรม พนักงานสนุกสนาน เรียนรู้นำไปใช้ปรับปรุงในงานได้จริง
 

หลังจบการอบรม
ต้องบอกว่า "ผู้เข้าอบรม มีความสุขและรอยยิ้ม "


กลับบ้านกันถ้วนหน้า
กับกิจกรรม
P P A P 

..........................................................

อบรมสัมนา
ที่ปรึกษาองค์กร
 

นึกถึง
"ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"


ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.

http://www.ophconsultant.com

http://www.facebook.com/ophconsultant

Line : ophconsultant

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท
โทร
081-5875686 , 098-2900043

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ESBแบบPPAP ของSummit Pavilion Hotel

ESBแบบ P P A P ของSummit Pavilion Hotel ->
อบรมพฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ(ESB) @Summit Pavilion Hotel 2016 (หลักสูตรระดับต้น)
................................................
ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับของโรงแรมวิทยากรเน้น Workshop ,Case Study,Role Playing ,จำลองสถานการณ์
เพื่อให้กลับไปใช้แก้ปัญหา ทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมอบเคล็ดลับการบริการด้วยใจแก่งานบริการโรงแรม ทุกกิจกรรม พนักงานสนุกสนาน เรียนรู้นำไปใช้ปรับปรุงในงานได้จริง
หลังจบการอบรม ต้องบอกว่า "ผู้เข้าอบรม มีความสุขและรอยยิ้ม "
กลับบ้านกันถ้วนหน้า กับกิจกรรม P P A P
..........................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร
นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โทร 081-5875686 , 098-2900043

ESBแบบ P P A P ของSummit Pavilion HotelESBแบบ P P A P ของSummit Pavilion Hotel ->
อบรมพฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ(ESB) @Summit Pavilion Hotel 2016 (หลักสูตรระดับต้น)
................................................
ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับของโรงแรมวิทยากรเน้น Workshop ,Case Study,Role Playing ,จำลองสถานการณ์
เพื่อให้กลับไปใช้แก้ปัญหา ทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมอบเคล็ดลับการบริการด้วยใจแก่งานบริการโรงแรม ทุกกิจกรรม พนักงานสนุกสนาน เรียนรู้นำไปใช้ปรับปรุงในงานได้จริง
หลังจบการอบรม ต้องบอกว่า "ผู้เข้าอบรม มีความสุขและรอยยิ้ม "
กลับบ้านกันถ้วนหน้า กับกิจกรรม P P A P
..........................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร
นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โทร 081-5875686 , 098-2900043