วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อบรม ESB บริการด้วยใจที่เป็นเลิศ Property Care Services Thailand : PCS 3

อบรม ESB บริการด้วยใจที่เป็นเลิศ Property Care Services Thailand : PCS
ESB หลักสูตรบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ 19/10/2559
Property Care Services (Thailand) : PCS
(ธุรกิจด้านบริการ เช่น รักษาความปลอดภัย ,แม่บ้าน ,
แคนนอนไฮยีน , Foodhouse ,ตรวจเช็คสินค้า , ดูแลสวน)
........................................................................................
ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ชำนาญการ ของ PCS ทำกิจกรรม ขับรถเมล์
เลี้ยว ขึ้น-ลงสะพาน ก่อนเข้าสู่การอบรมจริง หลายๆท่าน นอกจาก
ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสนุกสนาน ช่วง Workshopแต่ละกลุ่ม
มีความตั้งใจจริง เพื่อนำสาระความรู้กลับไป พัฒนางานบริการให้ลูกค้าประทับใจ
วิทยากร อ.วีย์รฎา ยิ้มแก้มปริ ปลื้มลูกศิษย์ PCS มากๆทีเดียว
...............................................................................................
สอบถามหลักสูตรอบรมด้านบริการและทุกหลักสูตรด้านพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์
โทร . 081-587-5686 , 098- 290-0043
www.ophconsultant.com
www.facebook.com/ophconsultant
E-mail : ophconsultant@gmail.com , info@ophconsultant.comอบรม ESB บริการด้วยใจที่เป็นเลิศ Property Care Services Thailand : PCS 2

ESB หลักสูตรบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ

 Property Care Services (Thailand) : PCS

(ธุรกิจด้านบริการ เช่น รักษาความปลอดภัย ,แม่บ้าน ,

แคนนอนไฮยีน , Foodhouse ,ตรวจเช็คสินค้า , ดูแลสวน)

........................................................................................

สอบถามหลักสูตรอบรมด้านบริการและทุกหลักสูตร

ด้านพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์

โทร . 081-587-5686 ,  098- 290-0043

www.ophconsultant.com

www.facebook.com/ophconsultant

E-mail : ophconsultant@gmail.com   , info@ophconsultant.com

ESB ทุกงานบริการนึกถึง PCS (คือดีงามมีความน่ารัก)

ESB หลักสูตรบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ 19/10/2559
 Property Care
Services (Thailand) : PCS
(ธุรกิจด้านบริการ เช่น รักษาความปลอดภัย ,แม่บ้าน
,
แคนนอนไฮยีน , Foodhouse ,ตรวจเช็คสินค้า
, ดูแลสวน)
........................................................................................
ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ชำนาญการ ของ PCS
ทำกิจกรรม ขับรถเมล์
เลี้ยว ขึ้น-ลงสะพาน
ก่อนเข้าสู่การอบรมจริง  หลายๆท่าน นอกจาก
ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสนุกสนาน    ช่วง Workshopแต่ละกลุ่ม
 มีความตั้งใจจริง เพื่อนำสาระความรู้กลับไป
พัฒนางานบริการให้ลูกค้าประทับใจ  วิทยากร
อ.วีย์รฎา ยิ้มแก้มปริ ปลื้มลูกศิษย์
PCS
มากๆทีเดียว
...............................................................................................
สอบถามหลักสูตรอบรมด้านบริการและทุกหลักสูตรด้านพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ออเรียนทอล ฟีนิกซ์
คอนซัลแตนท์
โทร . 081-587-5686098- 290-0043
www.ophconsultant.com
www.facebook.com/ophconsultant


E-mail : ophconsultant@gmail.com   , info@ophconsultant.com

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

PPAP สาวสดใส! Summit Pavilion

อบรมพฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ(ESB) @Summit Pavilion
Hotel 2016 (
หลักสูตรระดับต้น)

................................................

ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้จัดการ
หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับของโรงแรมวิทยากรเน้น
Workshop ,Case Study,Role Playing ,จำลองสถานการณ์

เพื่อให้กลับไปใช้แก้ปัญหา
ทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมอบเคล็ดลับการบริการด้วยใจแก่งานบริการโรงแรม
ทุกกิจกรรม พนักงานสนุกสนาน เรียนรู้นำไปใช้ปรับปรุงในงานได้จริง
 

หลังจบการอบรม
ต้องบอกว่า "ผู้เข้าอบรม มีความสุขและรอยยิ้ม "


กลับบ้านกันถ้วนหน้า
กับกิจกรรม
P P A P 

..........................................................

อบรมสัมนา
ที่ปรึกษาองค์กร
 

นึกถึง
"ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"


ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.

http://www.ophconsultant.com

http://www.facebook.com/ophconsultant

Line : ophconsultant

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท
โทร
081-5875686 , 098-2900043

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

PPAP สาวซ่า Summit Pavilion

อบรมพฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ(ESB) @Summit Pavilion
Hotel 2016 (
หลักสูตรระดับต้น)

................................................

ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้จัดการ
หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับของโรงแรมวิทยากรเน้น
Workshop ,Case Study,Role Playing ,จำลองสถานการณ์

เพื่อให้กลับไปใช้แก้ปัญหา
ทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมอบเคล็ดลับการบริการด้วยใจแก่งานบริการโรงแรม
ทุกกิจกรรม พนักงานสนุกสนาน เรียนรู้นำไปใช้ปรับปรุงในงานได้จริง
 

หลังจบการอบรม
ต้องบอกว่า "ผู้เข้าอบรม มีความสุขและรอยยิ้ม "


กลับบ้านกันถ้วนหน้า
กับกิจกรรม
P P A P 

..........................................................

อบรมสัมนา
ที่ปรึกษาองค์กร
 

นึกถึง
"ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"


ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.

http://www.ophconsultant.com

http://www.facebook.com/ophconsultant

Line : ophconsultant

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท
โทร
081-5875686 , 098-2900043

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ESBแบบPPAP ของSummit Pavilion Hotel

ESBแบบ P P A P ของSummit Pavilion Hotel ->
อบรมพฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ(ESB) @Summit Pavilion Hotel 2016 (หลักสูตรระดับต้น)
................................................
ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับของโรงแรมวิทยากรเน้น Workshop ,Case Study,Role Playing ,จำลองสถานการณ์
เพื่อให้กลับไปใช้แก้ปัญหา ทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมอบเคล็ดลับการบริการด้วยใจแก่งานบริการโรงแรม ทุกกิจกรรม พนักงานสนุกสนาน เรียนรู้นำไปใช้ปรับปรุงในงานได้จริง
หลังจบการอบรม ต้องบอกว่า "ผู้เข้าอบรม มีความสุขและรอยยิ้ม "
กลับบ้านกันถ้วนหน้า กับกิจกรรม P P A P
..........................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร
นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โทร 081-5875686 , 098-2900043

ESBแบบ P P A P ของSummit Pavilion HotelESBแบบ P P A P ของSummit Pavilion Hotel ->
อบรมพฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ(ESB) @Summit Pavilion Hotel 2016 (หลักสูตรระดับต้น)
................................................
ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับของโรงแรมวิทยากรเน้น Workshop ,Case Study,Role Playing ,จำลองสถานการณ์
เพื่อให้กลับไปใช้แก้ปัญหา ทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมอบเคล็ดลับการบริการด้วยใจแก่งานบริการโรงแรม ทุกกิจกรรม พนักงานสนุกสนาน เรียนรู้นำไปใช้ปรับปรุงในงานได้จริง
หลังจบการอบรม ต้องบอกว่า "ผู้เข้าอบรม มีความสุขและรอยยิ้ม "
กลับบ้านกันถ้วนหน้า กับกิจกรรม P P A P
..........................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร
นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โทร 081-5875686 , 098-2900043

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

เที่ยวซองที่พูนาคา


        “ การเดินทางไปพูนาคา ต้องไต่ระดับความสูงไม่ธรรมดา บางคนอาจเกิดอาการป่วยบนที่สูง(Altitude Sickness) ขาดออกซิเจนเมื่ออยู่ที่สูง ร่างกายปรับสภาพไม่ได้ ควรดื่มน้ำให้มากๆ หายใจลึกๆ เคลื่อนไหวร่างกายในทุกกิจกรรมอย่างช้าๆ ก่อนการเดินทางควรมีการตรวจร่างกาย ทำประกันสุขภาพก่อนออกเดินทาง ” ที่สำคัญเรียนรู้วัฒนธรรม แบบแผนการดำรงชีวิตชาวพูนาคา ไว้ก่อน เพื่ออรรถรสในการท่องเที่ยวแบบอิ่มเอม สุดประทับใจ 
          มณฑลพูนาคา (སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག) เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏาน ห่างจากทิมพูไป 70 กม. สถานที่สำคัญในเมืองนี้คือพูนาคาซอง (Punakha Dzong) เป็นซองแห่งที่สองที่สร้างขึ้นในภูฏานโดยซับดรุง นัมเกล เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเชอรีมาจำพรรษาถึง 600 องค์ มีรูปจำลองของซับดรุง นัมเกล อยู่ในโบสถ์ลามะ 
          พูนาคา(Punakha) ตั้งอยู่ในภูฏาน(Bhutan) เป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย สงบ ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาหิมาลัย แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม 
          เมืองสวยชัยภูมิห้าดาว ตั้งอยู่บนทำเลที่แม่น้ำสองสายไหลผ่าน คือแม่น้ำโมและแม่น้ำโพ กลายเป็นแม่น้ำพูนาจาง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูฏาน 


         อดีตซอง หมายถึงป้อมปราการ ที่สร้างไว้เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก ศัตรูทั้งหลาย โดยปัจจุบันซองกลายเป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครองท้องถิ่น โดยซองประกอบไปด้วย วัด สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ทางราชการต่างๆ 
         หากได้เดินทางเข้าไปในพูนาคา ต้องพลาดไม่ได้กับการเข้าเยี่ยมชม พูนาคาซอง ซึ่งเป็นซองที่สวยงามที่สุดในภูฏาน มีเอกลักษณ์ ความเป็นภูฏานยากแก่ใครเหมือน 
          ภายในพูนาคาซอง มีความสวยงาม สุขสงบตามแบบฉบับคนพื้นเมืองซ่อนอยู่ สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม ประกอบด้วยวัดวาไม่น้อยกว่า 20 วัด 
แต่ธรรมเนียมของชาวภูฏาน ในการเข้าไปในซอง ต้องพาดผ้าสะพายบ่า ผ้าผู้ชายเรียก “กั๊บเน่” ผู้หญิงเรียก “ราชู” 
          หากนักท่องเที่ยวเข้าไปในซองห้ามสวมแว่นตากันแดด ห้ามสวมหมวกและห้ามพันผ้าพันคอ 


          บ้านเรือนยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิม ไม่มีตึกสูงใหญ่ระฟ้า แต่จะพบก้อนหินขนาดใหญ่ หลายก้อน วางทับหลังคาบ้าน กันลมพัดพาหลังคาปลิวว่อนไป 
         ในฤดูเก็บเกี่ยว เราจะเห็นทุ่งข้าวออกรวงเขียวขจี ดาระดาษไปสุดตา สูดกลิ่นไอบริสุทธิ์จากบรรยากาศอันสดชื่นได้อย่างเต็มที่ 
          ใครชอบการเดินเท้าผจญภัย ลืมไม่ได้ที่ต้องเดินท่องเที่ยวไปตามหมู่บ้านในหุบเขา (Punakha Valley) แถมท้ายด้วยแวะชมกีฬาพื้นเมืองอย่างยิงธนูและปาเป้า 
          หากนักเดินทางอยากสัมผัสวิถีชนพื้นเมือง ที่แสนจะสุขสงบ มีความเรียบง่ายตามแบบฉบับพูนาคา ต้องตื่นเช้าสักหน่อย เพื่อไปเยี่ยมเยียนตลาดเช้า (Open Air Market) ที่นี่ชาวบ้านไม่เหมือนประเทศไทยตรงที่ ตลาดนี้ทุกคนจะนำกระบุงมาเพื่อจ่ายตลาด ไม่มีการยื่นถุงพลาสติกให้กัน ใครซื้อผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ต่างนำของที่ซื้อใส่ในกระบุงของตนเอง ของที่นำมาขายก็มาจากท้องถิ่น ปลูกเอง ขายเอง ไม่มีระบบพ่อค้าคนกลางอย่างบ้านเรา มีวิถีที่เรียบง่าย ชวนมองยิ่งนัก 
          คนพูนาคาขึ้นชื่อว่ามีอัธยาศัยดี มีน้ำใจต่อผู้มาเยือน เดินไปทางไหนมีแต่รอยยิ้มพิมพ์ใจ ที่นักท่องเที่ยวต้องหลงรักทั้งผู้คนและเมืองอันสงบ สวยงาม ท่ามกลางหุบเขา 
          เสน่ห์ของพูนาคาแตกต่างกันไปตามฤดูกาล อากาศค่อนข้างเย็น มีฝนตกปรอยๆ มองไปรอบๆเห็นต้นไม้ ดอกไม้ออกดอกบานสะพรั่ง พาเพลินตาทีเดียว 
..................................................................................
ขอบคุณข้อมูลและภาพ 
th.wikipedia.org 
#อมรินทร์ท่องโลก 
# กาญจนา หงษ์ทอง 
Pic CR.tripadvisor.com , tourism.gov.bt  
...................................................................................
ติดตามบทความได้ที่
โดยอ.วีย์รฎา

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016
........................................................................................................
คอร์สอบรมระดับ Level 1 น้องๆพนักงานคลินิกและร้านยา B cosmo
ได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมฝึกบุคลิกภาพบริการ โดยได้รับการ
สนับสนุนส่งน้องๆมาฝึกฝนคอร์สนี้ จากคุณหมอธีระพงษ์ ปุญญกริยากร
วิทยากร อ.วีย์รฎา ถ่ายทอดประสบการณ์ แบบจัดเต็ม น้องๆBCSน่ารักจริงๆ
ส่วนคอร์ส Level 2-3 น้องๆพนักงานน่ารักและสง่างาม ประทับใจ บริการสุดสุด
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โทร 081-5875686 , 098-2900043

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016
........................................................................................................
คอร์สอบรมระดับ Level 1 น้องๆพนักงานคลินิกและร้านยา B cosmo
ได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมฝึกบุคลิกภาพบริการ โดยได้รับการ
สนับสนุนส่งน้องๆมาฝึกฝนคอร์สนี้ จากคุณหมอธีระพงษ์ ปุญญกริยากร
วิทยากร อ.วีย์รฎา ถ่ายทอดประสบการณ์ แบบจัดเต็ม น้องๆBCSน่ารักจริงๆ
ส่วนคอร์ส Level 2-3 น้องๆพนักงานน่ารักและสง่างาม ประทับใจ บริการสุดสุด
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โทร 081-5875686 , 098-2900043

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ
BCS CLINIC@Bangkok 2016
........................................................................................................
คอร์สอบรมระดับ Level 1  น้องๆพนักงานคลินิกและร้านยา B cosmo
ได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมฝึกบุคลิกภาพบริการ
โดยได้รับการ
สนับสนุนส่งน้องๆมาฝึกฝนคอร์สนี้
จากคุณหมอธีระพงษ์ ปุญญกริยากร
วิทยากร อ.วีย์รฎา ถ่ายทอดประสบการณ์
แบบจัดเต็ม น้องๆ
BCSน่ารักจริงๆ
 ส่วนคอร์ส Level 2-3
น้องๆพนักงานน่ารักและสง่างาม ประทับใจ บริการสุดสุด
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์
คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท  โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016
........................................................................................................
คอร์สอบรมระดับ Level 1 น้องๆพนักงานคลินิกและร้านยา B cosmo
ได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมฝึกบุคลิกภาพบริการ โดยได้รับการ
สนับสนุนส่งน้องๆมาฝึกฝนคอร์สนี้ จากคุณหมอธีระพงษ์ ปุญญกริยากร
วิทยากร อ.วีย์รฎา ถ่ายทอดประสบการณ์ แบบจัดเต็ม น้องๆBCSน่ารักจริงๆ
ส่วนคอร์ส Level 2-3 น้องๆพนักงานน่ารักและสง่างาม ประทับใจ บริการสุดสุด
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โทร 081-5875686 , 098-2900043
อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016
........................................................................................................
คอร์สอบรมระดับ Level 1 น้องๆพนักงานคลินิกและร้านยา B cosmo
ได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมฝึกบุคลิกภาพบริการ โดยได้รับการ
สนับสนุนส่งน้องๆมาฝึกฝนคอร์สนี้ จากคุณหมอธีระพงษ์ ปุญญกริยากร
วิทยากร อ.วีย์รฎา ถ่ายทอดประสบการณ์ แบบจัดเต็ม น้องๆBCSน่ารักจริงๆ
ส่วนคอร์ส Level 2-3 น้องๆพนักงานน่ารักและสง่างาม ประทับใจ บริการสุดสุด
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โทร 081-5875686 , 098-2900043
อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016
........................................................................................................
คอร์สอบรมระดับ Level 1 น้องๆพนักงานคลินิกและร้านยา B cosmo
ได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมฝึกบุคลิกภาพบริการ โดยได้รับการ
สนับสนุนส่งน้องๆมาฝึกฝนคอร์สนี้ จากคุณหมอธีระพงษ์ ปุญญกริยากร
วิทยากร อ.วีย์รฎา ถ่ายทอดประสบการณ์ แบบจัดเต็ม น้องๆBCSน่ารักจริงๆ
ส่วนคอร์ส Level 2-3 น้องๆพนักงานน่ารักและสง่างาม ประทับใจ บริการสุดสุด
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โทร 081-5875686 , 098-2900043

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016
........................................................................................................
คอร์สอบรมระดับ Level 1 น้องๆพนักงานคลินิกและร้านยา B cosmo
ได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมฝึกบุคลิกภาพบริการ โดยได้รับการ
สนับสนุนส่งน้องๆมาฝึกฝนคอร์สนี้ จากคุณหมอธีระพงษ์ ปุญญกริยากร
วิทยากร อ.วีย์รฎา ถ่ายทอดประสบการณ์ แบบจัดเต็ม น้องๆBCSน่ารักจริงๆ
ส่วนคอร์ส Level 2-3 น้องๆพนักงานน่ารักและสง่างาม ประทับใจ บริการสุดสุด
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โทร 081-5875686 , 098-2900043อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ
BCS CLINIC@Bangkok 2016
........................................................................................................
คอร์สอบรมระดับ Level 1  น้องๆพนักงานคลินิกและร้านยา B cosmo
ได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมฝึกบุคลิกภาพบริการ
โดยได้รับการ
สนับสนุนส่งน้องๆมาฝึกฝนคอร์สนี้
จากคุณหมอธีระพงษ์ ปุญญกริยากร
วิทยากร อ.วีย์รฎา ถ่ายทอดประสบการณ์
แบบจัดเต็ม น้องๆ
BCSน่ารักจริงๆ
 ส่วนคอร์ส Level 2-3
น้องๆพนักงานน่ารักและสง่างาม ประทับใจ บริการสุดสุด
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์
คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท  โทร 081-5875686   , 098-2900043อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016
........................................................................................................
คอร์สอบรมระดับ Level 1 น้องๆพนักงานคลินิกและร้านยา B cosmo
ได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมฝึกบุคลิกภาพบริการ โดยได้รับการ
สนับสนุนส่งน้องๆมาฝึกฝนคอร์สนี้ จากคุณหมอธีระพงษ์ ปุญญกริยากร
วิทยากร อ.วีย์รฎา ถ่ายทอดประสบการณ์ แบบจัดเต็ม น้องๆBCSน่ารักจริงๆ
ส่วนคอร์ส Level 2-3 น้องๆพนักงานน่ารักและสง่างาม ประทับใจ บริการสุดสุด
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
http://www.ophconsultant.com
http://www.facebook.com/ophconsultant
Line : ophconsultant
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โทร 081-5875686 , 098-2900043

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016

........................................................................................................

คอร์สอบรมระดับ Level 1  น้องๆพนักงานคลินิกและร้านยา B cosmo

ได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมฝึกบุคลิกภาพบริการ โดยได้รับการ

สนับสนุนส่งน้องๆมาฝึกฝนคอร์สนี้ จากคุณหมอธีระพงษ์ ปุญญกริยากร

วิทยากร อ.วีย์รฎา ถ่ายทอดประสบการณ์ แบบจัดเต็ม น้องๆBCSน่ารักจริงๆ

 ส่วนคอร์ส Level 2-3 น้องๆพนักงานน่ารักและสง่างาม ประทับใจ บริการสุดสุด

............................................................................................................

อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"

ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.

http://www.ophconsultant.com

http://www.facebook.com/ophconsultant

Line : ophconsultant

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท  โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016

อบรมESB พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ BCS CLINIC@Bangkok 2016

........................................................................................................

คอร์สอบรมระดับ Level 1  น้องๆพนักงานคลินิกและร้านยา B cosmo

ได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมฝึกบุคลิกภาพบริการ โดยได้รับการ

สนับสนุนส่งน้องๆมาฝึกฝนคอร์สนี้ จากคุณหมอธีระพงษ์ ปุญญกริยากร

วิทยากร อ.วีย์รฎา ถ่ายทอดประสบการณ์ แบบจัดเต็ม น้องๆBCSน่ารักจริงๆ

 ส่วนคอร์ส Level 2-3 น้องๆพนักงานน่ารักและสง่างาม ประทับใจ บริการสุดสุด

............................................................................................................

อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"

ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.

http://www.ophconsultant.com

http://www.facebook.com/ophconsultant

Line : ophconsultant

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท  โทร 081-5875686   , 098-2900043

ยอมก้มหัวคือผู้มีชัยชนะ


         เพื่อนดิฉันซึ่งเป็นชาวต่างชาติ เราเรียนมาในห้องเดียวกัน สนิทกันโดยบังเอิญ เพราะไม่มีใครอยากสนิทกับเขาสักคน ? อาจด้วยประโยคที่เขามักกล่าวเสมอว่า “I’m not bow down to anyone ” (ฉันไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครหรอก) เพราะด้วยฐานะทางการเงิน กระเป๋าถือ รองเท้าหนังอย่างดีมาก แต่นั่น คงไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือการถูกปลูกฝังเลี้ยงดูที่ไม่ต่างอะไรกับไข่ในหิน ต่างหาก 
          ช่วงหนึ่งเราต้องฝึกงาน (Internship)ในรัฐหนึ่งของอเมริกา เขาไม่ผ่านการฝึกงาน ทำให้ย้ายที่ฝึกงานถึง 5 แห่ง เขาเริ่มรู้สึกถึงการถูกมองอย่างไม่เป็นมิตรจากคนรอบข้าง ถูกกดดันจากครอบครัว 
          ครั้งนั้น จึงได้นำเอาเรื่องราวสุยหยางตี้ ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์สุย ไปเล่าให้เขาฟัง ชีวิตเขาจึงเปลี่ยนไป !! 
          พูดเรื่องศักดิ์ศรี ไม่ยอมเกรงกลัว อ่อนข้อให้ใคร คนไทยถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ในทางกลับกันกับบางเรื่องการก้มหัวให้กับผู้อื่นเพื่อรอจังหวะนั้น คือหนทางแห่งชัยชนะในเบื้องหน้า อีกทั้งยังเป็นหนทางรอดชีวิตเพื่อเดินสู่บันไดความสำเร็จ ซึ่งมีตัวอย่างมาแล้วนับไม่ถ้วน 
ประวัติศาสตร์จีนตอนหนึ่ง กล่าวเรื่องสุยหยางตี้ ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์สุยที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยม ไม่เว้นความกรุณาปราณีแก่ผู้ขัดขวาง ทำให้ไพร่ฟ้าประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้าน รวมถึงขุนนางในราชสำนักจำนวนมากกลับลุกฮือประท้วงต่อต้าน 
          ทำให้สุยหยางตี้เกิดความหวาดระแวงขุนนางในราชสำนัก จำนวนมาก หากล่วงรู้ว่าใครคิดขัดขวางผู้นั้นย่อมถึงแก่ชีวิต มิได้รับการยกเว้น 
          เมื่อ ถังกว๋อกง หลี่ยวน ผู้ภักดิ์ดีต่อความถูกต้อง ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่า ตนเองเป็นขุนนางในราชสำนัก รวมทั้งมีหน้าที่ปกครองคนในท้องถิ่น ควรที่จะปกป้องประชาชนออกจากเงื้อมมือผู้นำที่เลวร้าย ไม่ควรแข็งข้อต่อผู้มีอำนาจอย่างสุยหยางตี้ จึงคิดวิธีการต่อต้านอย่างแยบยล 
ต่อมาสุยหยางตี้ เรียกหลี่ยวนเข้าพบเพื่อกระทำการบางอย่าง ด้วยเกรงว่าหลี่ยวนจะเป็นกบฏต่อตนเองและราชสำนัก แต่หลี่ยวนกลับป่วยเข้าพบไม่ได้ ทำให้สุยหยางตี้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟมาก 
          หลังจากครั้งนั้น สุยหยางตี้กลับได้ยินข่าวลือมาอย่างหนาหูว่า หลี่ยวนเป็นขุนนางที่ชอบเรียกรับสินบน อวดบารมี ทำให้สุยหยางตี้ไม่คิดหวาดระแวงอีกต่อไป แต่แท้จริงนั้นหลี่ยวนกลับคิดแผนอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อรอคอยเวลาที่เหมาะสม โค่นอำนาจฮ่องเต้ เขาซุ่มกำลังไพร่พลไว้มาก อีกทั้งยังผูกมิตรไมตรีกับนักปราชญ์ นักรบผู้เก่งกล้าหลายแคว้น 
          เมื่อถึงโอกาสอันควร หลี่ยวนจึงรวบรวมไพร่พลเข้าตีเมืองไท่หยวนได้สำเร็จ พร้อมทั้งได้รับสถาปนาเป็นฮ่องเต้คนแรกแห่งราชวงศ์ถัง นามว่า “ถังไท่จู” 
          จะเห็นได้ว่า การยอมก้มหัวให้คนอื่นนั้น มิได้แปลว่าอ่อนแอหรือแพ้พ่ายตลอดไป คือการรวบรวมเวลา ตั้งสติคิดวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วน เพื่อรอคอยจังหวะการเผชิญหน้าสู่ชัยชนะในเบื้องหน้า 
          แต่ในทางกลับกัน คนส่วนใหญ่ที่ได้รับการก้มหัวจากคนที่อ่อนแอกว่า ย่อมได้รับความวางใจ ความอ่อนใจ โดยเฉพาะการกระทำนี้อาจส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้น เช่น หากเราทำผิดเราขอโทษลูกค้า หรือขอโทษหัวหน้างานเมื่อเรากระทำความผิดลงไป ด้วยใจที่อ่นน้อมยอมรับ การเป็นฝ่ายก้มหัวระลึกผิดย่อมได้รับการผ่อนปรนความตึงเครียดในใจเหตุการณ์ที่รุนแรงค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ ในบางครั้งกลับได้ความไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้นอีกเท่าตัว 
           ลูกน้องบางคนเมื่อถูกหัวหน้าต่อว่า แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยเกิดความน้อยอกน้อยใจ ตัดสินใจลาออกไป เพราะคิดว่า “คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครกดขี่” หรือ “เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นขี้ข้าใคร” …. จริงอยู่ แต่เมื่อมนุษย์ยังต้องการปัจจัยสี่ ในการดำรงชีพ ต้องการสังคม เราจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบองค์กร เพื่อความมั่นคงอยู่รอด มิใช่การเข้ากลุ่มปลูกผักชีโรยหน้า เช้าชามเย็นชาม ย่อมไม่เกิดการพัฒนาทั้งตนเองและองค์กร 
          ใช่ว่าทำอะไรหัวหน้าจะถูกเสมอไป ในเรื่องของการทำงาน แน่นอนย่อมมีการกระทบกระทั่งไม่มากก็น้อย สิ่งที่หัวหน้างานต้องตระหนักในขั้นต้น นั่นคือ คุณธรรมการเป็นผู้นำ หลักธรรมพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก่อให้เกิดความรัก ความศรัทธาในทีมงาน ลูกน้องพร้อมสู้ตาย ถวายชีวิต 
          ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมือนเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เขาเหล่านั้นคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ผู้ปูพื้นฐานความมั่นคงในองค์กร ดังนั้น หัวหน้างานจึงมีหน้าที่สำคัญในการ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” 
         ส่วนลูกน้องหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยหน้าที่คือปฏิบัติตามคำสั่งอันบริสุทธิ์ ถูกต้อง ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน จากองค์กร จึงควรยึดหลักธรรมอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ทำงานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และคำนึงถึงจิตใจหัวหน้างานที่ต้องถือหมวกในมือสองใบ 


         หากถามว่า ? วันหนึ่งลูกน้องพบว่าหัวหน้าทำงานไร้จรรยาบรรณ ต้องก้มหัวด้วยหรือ ? แน่นอนผู้เขียนให้ท่านกลับไปวิเคราะห์หน้าที่งานและนโยบายองค์กร เป็นหลักการคำตอบที่ดีที่สุด แต่จงจำไว้ว่า ไม่ว่าหัวหน้าหรือลูกน้องจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใด ทำงานกับใคร สิ่งแรกที่ต้องตระหนักไว้นั้นคือ การคิดเชิงบวกในงาน มีความนุ่มนวล เพราะความนุ่มนวลเสมือน ดาบอันแหลมคมเล่มหนึ่ง ไม่ทำร้ายใคร แต่ซ่อนไว้ด้วยความคมกริบ 
          ในเรื่องสามก๊ก “ขงเบ้งฉลาดกว่าเล่าปี่ ร้อยเท่า ไฉนจึงยอมรับใช้เล่าปี่ กระทั่งเล่าปี่ตาย 
ขงเบ้งยอมรับใช้ลูกเล่าปี่ จนกระทั่งตัวตาย ” 
..............................................................
ขอบคุณภาพ 

stage.online-station.net 

http://www.bloggang.com/mainblog  

..............................................................
ติดตามบทความได้ที่

http://www.ophconsultant.com/blog/index.php

เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน


           กิจกรรมที่นักจัดฝึกอบรม ดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งปี ควรมีสัดส่วน KSA นั่นคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะในงาน(Skill) คุณลักษณะความสามารถ (Attribute) ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 
           โดยแต่ละกิจกรรมควรมีการประเมินติดตาม (Follow up) อย่างต่อเนื่อง ตามไตรมาสงาน 
            นอกจากการจัดโปรแกรมฝึกอบรม (Training) ในหน้าที่งาน และด้านทักษะในงานอื่นๆ ที่มักเรียกติดปากกันว่า Soft Skills แล้ว สิ่งหนึ่งที่นักจัดฝึกอบรมควรคำนึงถึง คือ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในงาน อาจเป็นกิจกรรมหรือโครงการใหม่ โครงการต่อยอดความรู้เดิม อยู่ที่วัตถุประสงค์(Objective) ของผู้จัดกิจกรรม ว่าต้องการเน้นในเรื่องใด 
           กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในงานนี้ โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์สำคัญ ประเด็นแรกคือการกระตุ้นแรงจูงใจ (Motivation) ให้พนักงานมีส่วนร่วมทำกิจกรรม เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน พร้อมพัฒนาคุณลักษณะความสามารถ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ การรวมกลุ่มทีมงาน 
           สิ่งที่เป็นแรงจูงใจ นั้นอาจมีของรางวัล คะแนนเพิ่มหรือเงินรางวัล เป็นการตอบแทน ยิ่งกระตุ้นความสนใจพนักงานได้มากมายทีเดียว ทั้งนี้ 
          หลักการพิจารณาในการจัดกิจกรรม ขึ้นอยู่กับงบประมาณความเหมาะสมแต่ละองค์กร 
          กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในงาน อาจจัดอยู่ในแผนการประเมินสมรรถนะความสามารถปลายปี จัดอยู่ในแผนแม่บทการฝึกอบรมประจำปี (Annual Training Plan) ถือว่ามีประโยชน์มากทีเดียว ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน การสร้างความสามัคคีในองค์กร 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในงาน 

- บริษัท แมคไทย จำกัด 
           โครงการ Mc Friendly Award : โครงการแข่งขันการสร้างความประทับใจ ให้ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน โดยให้พนักงานทุกคนในบริษัทแมคเป็นผู้ลงคะแนนเสียง 
           โครงการ Crew of The Month : โครงการประกวดเพื่อหา Crew ดีเด่นหรือเรียกว่าผู้มีฝีมือ มีผลการปฏิบัติงานในร้านดีเยี่ยม ได้รับการยอมรับจากเพื่อนในทีมงานและผู้จัดการร้าน 
           โครงการ Mr /Miss Mc Smile : โครงการแข่งขันกันสร้างความประทับใจการบริการด้วยรอยยิ้ม โดยการส่งรูปถ่ายตนเองหรือรูปเพื่อนร่วมงาน ขณะยิ้มแย้มให้บริการลูกค้าในชุดยูนิฟอร์มของแมค 

-  บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
           โครงการ COP Project : โครงการรวมกลุ่มคนทำงาน เพื่อพัฒนาต่อยอด สานต่อ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นการรวมกลุ่มบุคคลไม่เกิน 4 คน มีระยะเวลาจัดทำโครงการเด่นชัด ผลงานนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง หากกลุ่มใดชนะเลิศได้รับเงินรางวัล คะแนนบวกเพิ่มด้านการประเมินปลายปีและนำเสนอผลงานลงวารสารขององค์กร           นักจัดฝึกอบรมที่ดีนั้น ก่อนการวางแผนฝึกอบรม ต้องสามารถประเมินแยกกลุ่ม ระดับความสามารถพนักงาน ทั้งองค์กร โดยคัดเลือกกลุ่มดาวเด่น (Talent) ให้เขาได้มีการพัฒนาทักษะที่ควรเป็น วางแผนการเติบโตในสายงานอย่างเป็นขั้นตอน 
           แต่หากถามผู้ขียนว่า แล้วกลุ่มดาวด้อยหรือบางองค์กรเรียก กลุ่มเด็กมีปัญหา นักจัดฝึกอบรมควรทำอย่างไร คำตอบคือคนมีปัญหาต้องมีเกณฑ์การวัด (Criteria) แบบการประเมินการปฏิบัติงาน (Evaluation Performance) ที่ชัดเจน ไม่ใช่การวัดตามทัศนคติ เพื่อนำสิ่งที่บกพร่องของกลุ่มนี้มาเปรียบเทียบกับ หน้าที่งาน ทักษะความสามารถ มองว่าเขาเหล่านั้นสามารถพัฒนาถึงจุดไหน ตามกรอบงานหรือไม่ ? อยู่ในระดับใด ? จัดโปรแกรมการพัฒนาเพิ่มสิ่งที่เขาขาดหายไป ความรู้ ทักษะ ความสามารถ เมื่อประเมินซ้ำไปมา พบว่า กลุ่มดาวด้อยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ควรนำกระบวนการทั้งหมด สรุปเป็นรายงานส่งผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารเห็นชอบ ควรโยกย้าย หมุนเวียน สับเปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนองค์กรทำงานดีไหม ? 
          องค์กรขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ สามารถจัดกิจกรรมเพิ่มคุณภาพในงานได้ทุกที่ อาจใช้เทคนิคอื่นๆ เข้ามาเป็นองค์ความรู้ในการจัด เช่น ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หลังอบรมด้านการลดต้นทุน มีการทำโครงการลีน(LEAN) ในภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดการลีน ในแต่ละแผนก 
          หากนักจัดฝึกอบรม ตั้งใจจริงในการทำโครงการ มีความเข้าใจหลักการ จัดกลุ่ม Workshop แนะนำกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมความคิด ผู้เขียนเชื่อแน่ว่า กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน คือ กิจกรรมแถวหน้าขององค์กร ที่สนุก สร้างสีสัน ไม่แพ้การไป OD แน่นอน 
.................................................................................
ขอบคุณภาพ 

wrike.com 

 hotphotosfree.com 
...........................................................................................
ติดตามบทความได้ที่

http://www.ophconsultant.com/blog/index.php

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม งอมแงม ตอน 3อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination 2016 at
Bestrade Precision Rayong
กลุ่ม งอมแงม กำลัง Present เรื่องการลดต้นทุน ในแผนก PACKING มีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 https://youtu.be/6pdNr_vgqYM
ตอนที่ 2 https://youtu.be/lT4ABwkfiww
ตอนที่ 3 https://youtu.be/c92Q4H4Q0tU
อาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา
ได้ถ่ายทอดทักษะให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง
สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
......................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์
คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม งอมแงม ตอน 2อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination 2016 at Bestrade Precision Rayong

กลุ่ม งอมแงม กำลัง Present เรื่องการลดต้นทุน ในแผนก PACKING มีทั้งหมด 3 ตอน

ตอนที่ 1 https://youtu.be/6pdNr_vgqYM

ตอนที่ 2 https://youtu.be/lT4ABwkfiww

ตอนที่ 3 https://youtu.be/c92Q4H4Q0tU

อาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน

......................................................................................

อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"

ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.

http://www.ophconsultant.com

ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม งอมแงม ตอน 1อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination 2016 at
Bestrade Precision Rayong
กลุ่ม งอมแงม กำลัง Present เรื่องการลดต้นทุน ในแผนก PACKING มีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 https://youtu.be/6pdNr_vgqYM
ตอนที่ 2 https://youtu.be/lT4ABwkfiww
ตอนที่ 3 https://youtu.be/c92Q4H4Q0tU
อาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา
ได้ถ่ายทอดทักษะให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง
สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
......................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์
คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม 4 สาวซู่ซ่า ตอน 4

อบรมหลักสูตร Effective Cost
Reduction with Wastes and Losses Elimination 2016 at
Bestrade Precision Rayong
กลุ่ม 4 สาวซู่ซ่า กำลัง Present เรื่องการลดต้นทุน ในแผนกQC มีทั้งหมด 4 ตอน
ตอนที่ 1 https://youtu.be/l8m-z69VzaQ
ตอนที่ 2 https://youtu.be/1-YajxAf8lY
ตอนที่ 3 https://youtu.be/6vES83c4lLQ
ตอนที่ 4 https://youtu.be/nA8W8Ml7198
 อาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา
ได้ถ่ายทอดทักษะให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง
สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
......................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์
คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043