วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตร การสอนงาน (Coaching) ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป ???สำคัญจริงหรือ


อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร          หลายบริษัทที่กังขาอยู่ระหว่างการใช้งบประมาณเพื่อการฝึกอบรมพนักงาน ใช้เท่าไรดี?หรือแค่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อบรมคนเก่าบ้างพอหอมปากหอมคอ สำหรับนัก HRที่ดีนั้นต้องมองพนักงานในองค์กร ตั้งแต่แรกเข้าแบบ 360 องศา (ทำอย่างไรให้เขาอยู่ได้ตั้งแต่วันแรกถึงวันเกษียณแบบสบายใจได้ทำงานเต็ม ความสามารถ)บางคนจบใหม่มาแบบป้ายแดง ต้องการเข้ามาทำงานเพื่อหาประสบการณ์จริงและยืนอยู่คู่

 องค์กรแต่เมื่อเจอเรื่องเล็กๆสะกิดความคับข้องใจน้องก็ตัดสินใจลาออกไปแบบไม่ร่ำลา บางคนพนักงานเก่าที่อื่นแต่ใหม่ที่นี่อาจมาแบบเก๋าเกินเรียน ป้อนข้อมูลเท่าไร ดูน้องจะรู้ไปกว่าพี่และบางคนเก๋าแบบเซียนทำงานแท้จริง พร้อมรับข้อมูลในองค์กรแต่ได้รับการสอนงานไม่เป็นน้องก็ลาออกอย่าง “น่าเสียดาย” แต่ละคนไม่ว่าจะมาจากที่ใดเมื่อเริ่มงานใหม่ถือว่า”เป็นพนักงานใหม่”ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร นโยบายที่แตกต่างกันไป


          สิ่งที่นัก HR และ HRD ลืมไม่ได้คือ ทำอย่างไรให้เขาเหล่านั้น “หล่อหลอมเป็นรากแก้วขององค์กร ” (Roots of Organization) ตั้งแต่แรกเข้าพร้อมเตรียมสร้างพิมพ์นิยมที่ดีให้เป็นรุ่นพี่ที่ดี รับและส่งต่อวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดต่อเนื่องแก่รุ่นต่อไป แต่รุ่นพี่ที่อยู่นี่สิ ?? จะทำอย่างไร เคี่ยวเข็นอย่างไรให้เป็น “ดาวเด่น”


          หลายบริษัท นัก HR ได้เปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนาคนอย่างขั้นบันไดและประสบความสำเร็จมาแล้วหากบริษัทของท่านประสบปัญหาสอนงานไม่เป็น ? เป็นที่ปรึกษาไม่เก่ง?ทำอย่างไรให้พนักงานใหม่เก่งเท่ากับตลาดแรงงาน ? ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป การสอนงาน (Coaching)และการเป็นที่ปรึกษา(Consulting)จะช่วยสร้าง Brand Royalty แก่องค์กรอย่างถาวร


By วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
www.ophconsultant.com