วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

Oriental PhoenixOriental Phoenix(OPHC)-อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร


วิทยากรมากประสบการณ์ในการอบรมสัมมนา ที่ปรึกษาองค์กร การทำงานจริง มากว่า 20 ปี
     
บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด(Oriental Phoenix Consultant) ดำเนินธุรกิจด้านจัดฝึกอบรม ที่ปรึกษาองค์กร การออกแบบระบบ ติดตามประเมินผล และวิจัยองค์กร โดยทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการอบรม การทำงานจริง มากว่า 20 ปี

1. Trainingบริการฝึกอบรมบุคลากรระดับพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร ภาครัฐและเอกชน (In-House/Public Training)ภาษาไทยและอังกฤษ กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ด้วยเครื่องมือพัฒนาแบบ 4D ตอบโจทย์องค์กร โดยเน้นหลักการ Implementation

2.Consultant บริการด้านที่ปรึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการประเมินผลงานและบริการงานขาย กฎหมาย(ภายใน-ระหว่างประเทศ)

3. Monitoring บริการวัดผลติดตามประเมินผลความพึงพอใจสาขา ความต้องการสินค้าและบริการ พร้อมแนวทางการพัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่งของธุรกิจ วิเคราะห์เที่ยงตรงและฉับไว

 4.Design : บริการด้านงานวิจัย เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม สุขภาพ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด เพิ่อนำผลงานวิจัยมาใช้เพิ่ม/พัฒนาอย่างมีรูปแบบ

 5.Research  : บริการวิเคราะห์ ออกแบบระบบพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเพื่อการพัฒนาพนักงาน โปรแกรมการจัดเก็บระบบข้อมูล โปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โปรแกรมSuccession Plan โปรแกรมTalent Management โปรแกรมTeam Building/Outing

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ophconsultant.comwww.facebook.com/ophconsultant
สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ 081-5875686 ,098-290-0043 คุณปกรณ์วิชญ์( คุณพอลล์)ติดต่อ ophconsultant@gmail.comที่อยู่ : 89/302 หมู่ 1 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73210